Grupper på habiliteringscenter Sollentuna barn

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som själv har en funktionsnedsättning eller är anhörig och som har kontakt med oss.

Grupper för barn och ungdomar

Vi har grupper för barn i olika åldrar och funktionsnedsättningar. Alla grupper är inte aktuella varje termin. Det baseras utifrån de behov som finns.

Grupper för anhöriga

Vi erbjuder bland annat syskongrupp och föräldrastödsprogram. Alla grupper är inte aktuella varje termin. Det baseras utifrån de behov som finns.