Grupper på habiliteringscenter Söderstaden barn

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som själv har en funktionsnedsättning eller är anhörig och som har kontakt med oss.

Grupper för barn och ungdomar

Grupperna sätts ihop utifrån barnens och ungdomarnas behov. Till våra grupper prioriteras de barn och ungdomar som har störst behov och syftet är att ha ett behandlingsmål. Är du intresserad av en grupp kontakta personalen i ditt team.

Grupper för anhöriga

Vi erbjuder bland annat syskongrupp och grupper för föräldrar. Utbudet kan variera från termin till termin. Är du intresserad av en grupp kontakta personalen i ditt barn eller ungdoms team.