Träningsteam för vuxna

På Motorik- och träningscenter finns ett träningsteam för vuxna från 18 år. Här arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer.

Så går träningen till

Insatserna är uppdelade i tre delar. Tiden för träningen är max 6 månader.

Del 1 – Träning tillsammans med
sjukgymnast/fysioterapeut

Tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut utformas träningsinnehållet utifrån bedömning och målsättning. Ni planerar vad du kommer att behöva för att träningen ska fungera för dig och tränar.

Del 2 – Självständig träning med stöd

Träningen utförs mer på egen hand i Motorik- och träningscenters lokaler. Instruktör och sjukgymnast/fysioterapeut planerar tillsammans med dig regelbundna uppföljningar och ger det stöd du behöver för att arbeta vidare mot ditt mål.

Vi börjar tillsammans fundera på hur du ska kunna fortsätta träna och vara fysiskt aktiv efter insatsen på Motorik- och träningscenter.

Del 3 – Träning på annan plats med uppföljning

Fokus ligger på att ge dig stöd att hitta träningsalternativ utanför Motorik & träningscenter och/eller överföring tillbaka till sjukgymnast/fysioterapeut på habiliteringscenter. Instruktör och sjukgymnast/fysioterapeut fortsätter att följa upp tillsammans med dig.

Ansök till oss

Du kan ansöka själv om du vill komma till oss. Fyll och ansökningblanketten och posta den till oss. 
Ansökningsblankett för vuxna, över 18 år

Motorik- och träningscenter
Box 170 56
104 62 Stockholm

Har du frågor om ansökan kontakta oss på telefon 08-123 35 155 eller via e-post, hab.mtc.slso@regionstockholm.se.

Vi som arbetar här

Astrid Öman, fysioterapeut
Ingrid Roslinde, sjukgymnast
Marika Rydell, sjukgymnast
Nanna Sommardahl, sjukgymnast
Alexander von Klopmann, instruktör
Magnus Backe, instruktör
Marie Hedenstedt, instruktör
Carl Windahl, fysioterapeut

Kontaktpersoner på gym

Som en del i vårt arbete att stötta patienter att hitta träning inom friskvården finns sjukgymnaster från Motorik- och träningscenter på plats på några av Stockholm Stads gym vissa dagar i månaden. Du som patient har möjlighet att prova tillsammans med den sjukgymnast som finns på plats på det gymmet.

Bokning av tid för att prova sker i samtal med den sjukgymnast/instruktör som du vanligtvis har kontakt med. Vi följer inte med till andra gym, men kan stötta i förberedelse och uppföljning. För dig som har smartphone och bankID finns också möjlighet till besök via videolänk.

  • Beckomberga och Åkeshovs Sim- och idrottshall
    Fysioterapeut Astrid Öman
  • Eriksdal- och Farsta Sim- och idrottshall
    Sjukgymnast Ingrid Roslinde
  • Skärholmens Sim- och Idrottshall
    Sjukgymnast Marika Rydell

Kontakta oss via e-post, hab.mtc.slso@regionstockholm.se, eller vi telefon, 08-123 35 155.

Träna själv - tips från träningsteamen

En hel del träning kan du göra på egen hand. Här ger vi tips på övningar du kan göra hemma eller som ute-träning. För dig som använder rullstol eller tränar sittande. Det finns också ett bildstöd till träningsfilmen. Bilstödet består av bilder på de olika träningsmomenten.

Bildstöd till träningsfilmen för utskrift

Liggande och sittande träning från 1177 Vårdguiden

1177 har tagit fram filmer för att träna liggande, rörlighet för axlar och avslappning för nacke. 
Träna i säng
Rörlighet axlar
Avslappning för nacke

Rörelsefilmer från UR

En medarbetare på Motorik- och träningscenter har varit med och tagit fram inspirerande rörelsefilmer tillsammans med Utbildningsradion, UR. Filmerna riktar sig till personer som går i särskolan. Övningar visas ståendes och sittandes.
Rörelsefilmer på UR