Motoriska bedömningar

Om ditt barn genomgår en neuropsykiatrisk utredning och har motoriska svårigheter i vardagen kan hen remitteras till oss för en motorisk bedömning. Remiss skickas av den mottagning som utreder barnet.

Under den motoriska bedömningen tittar vi på både grov- och finmotorisk förmåga, som att röra hela kroppen (hoppa eller fånga en boll) eller sitta still och göra något med händerna (som att rita och klippa). 

Vi skickar remissvar till utredningsteamet och du/ditt barn får också erbjudande om återgivning av bedömningen, antingen via telefon eller vid ett besök hos oss.