Träning i grupp

Bassängträning

Gruppaktivitet för barn och ungdomar som behöver träning av rörlighet, styrka, kroppsmedvetenhet och balans. Barn och ungdomar som har svårt att röra sig utan vattnets flytkraft är prioriterade. Bassängträningen syftar till att ge vattenvana, hitta sätt att förflytta sig självständigt i vattnet eller uppnå andra individuella mål som satts upp tillsammans med behandlingspersonal.

För förskolebarn och skolbarn. Bassängträningen anordnas i varmvattenbassäng.

Behandlingsridning

Syftet med ridningen är att använda hästens rörelser för att träna den motoriska förmågan. Målen kan vara att förbättra postural kontroll, ökad styrka, få en avslappning i de spastiska musklerna, använda båda händerna, hitta muskulatur som normalt inte används, öka kommunikationen både till djur men också till de andra barnen och till de vuxna, att ta instruktioner eller att minska höjdrädsla med mera.

Tänkt målgrupp är barn i åldrarna 5-11 som har ett rörelsehinder. Rådgör med ditt barns sjukgymnast om du är osäker på om ditt barn kan delta i gruppen. Alla barn måste ha med sig en ledsagare som får hjälp att lära sig leda och hjälpa barnet sköta om hästen.

Behandlingsridningen sker i samarbetar med Skölds Djurgård i Täby.

Klättergrupp

Syftet med gruppen är att barnet eller ungdomen utvecklar sin motoriska förmåga genom klättring. I klättring ingår koordination, styrka, balans, kroppsuppfattning och handfunktion. Barnen eller ungdomen ska också få möjlighet att träffa andra med funktionsnedsättningar samt inspireras till en aktiv fritidssysselsättning.

Gruppen erbjuds efter behovsbedömning till barn med rörelsenedsättning i åldrarna 6-16 år. Klättringen sker på Solna Klättercenter.

 

Om du tycker att någon grupp saknas är du varmt välkommen att höra av dig och lämna förslag, hcmorbybarn@regionstockholm.se