Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Den 1 januari 2021 bildade Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldragrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga. Vi behåller adress och telefonnummer, men har ny e-postadress.