Hjärnteamet barn

Vi vänder oss till barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning i åldern 2-17 år. Vi ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk, exempelvis förskola och skola.

Ansök till oss

Det är ofta neurorehabteamen på barnsjukhusen som skickar en remiss till Hjärnteamet barn efter överenskommelse med barnets föräldrar. Föräldrar kan också ringa själva eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det kostar inget att få insats från oss.

Hjärnteamet barn på 1177.se

Ansökningsblankett för barn, 0-17 år

Hjärnteamet barn 
Sabbatsbergs sjukhus 
Olivecronas väg 5, 4 tr.
113 61 Stockholm

Telefon: 08-123 351 01

Efter ansökan

1. Vi kartlägger. Barnet och föräldrarna deltar i ett första
kartläggande samtal.

2. Vi planerar. Vid ett vårdplaneringsmöte kommer vi överens
om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Det vi bestämmer skriver vi i en vårdplan.

3. Insatserna genomförs. Detta kan ske på mottagningen eller
på annan plats, individuellt eller i grupp.

4. Vi följer upp. När insatserna är genomförda följer vi upp och
utvärderar målen. Om det finns behov av fler insatser gör vi
en ny vårdplan.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Har du frågor om var du eller din närstående ska vända sig efter en stroke eller annan hjärnskada? Då kan du kontakta vägledaren på Danderyds sjukhus för rådgivning. Vägledaren heter Emma Schött och nås vardagar på telefon 08-123 596 67.