Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter ger råd och stöd till dig som är 18 år eller äldre, som mellan 13-64 års ålder har drabbats av svår, förvärvad hjärnskada.

De flesta personer med förvärvad hjärnskada som vi har kontakt med bor i eget boende. En mindre andel bor i gruppbostad eller på servicehus och ett fåtal bor på sjukhem.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning till dig, dina närstående och god man/förvaltare.
  • Bedömning av dina funktionsförmågor.
  • Rådgivning och konsultation till personal i din närmiljö.
  • Utredning av hur din vardag fungerar.
  • Information om resurser och dina rättigheter i samhället.
  • Samtalsstöd, individuellt eller i grupp.
  • Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter.

Ansök till oss

För att få hjälp av Hjärnskadecenter vuxna kan ni vända er till läkare för remiss. Det går också bra att kontakta oss via telefon, via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att posta en ansökningsblankett till oss. Det kostar inget att få insats från Hjärnskadecenter vuxna.

Hjärnskadecenter vuxna på 1177.se

Ansökningsblankett för vuxna, över 18 år

Hjärnskadecenter vuxna
Sabbatsbergs sjukhus 
Olivecronas väg 5, 4 tr.
113 61 Stockholm

Telefon: 08-123 351 01

Efter ansökan

Tillsammans kartlägger vi dina behov och önskemål. Därefter planerar vi vilka insatser som ska ges. Det kan vara råd och stöd, behandling eller konsultation. Vi erbjuder även stöd till närstående.

Samverkan

Vi har nära samverkan med rehabiliteringskliniker, handläggare i kommuner och på Försäkringskassan, dagliga verksamheter, skolor, gruppbostäder, intresseorganisationer och patientföreningar.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Har du frågor om var du eller din närstående ska vända sig efter en stroke eller annan hjärnskada? Då kan du kontakta vägledaren på Danderyds sjukhus för rådgivning. Vägledaren heter Emma Schött och nås vardagar på telefon 08-123 596 67.