Grupper och kurser på Hjärnskadecenter

Vi erbjuder grupp- och kursverksamhet för dig som har aktuell kontakt på Hjärnskadecenter. Vi har sett hur patienter haft glädje och nytta av att träffa andra i liknande situation.

Intresseanmälan 

Är du intresserad av någon av våra grupper eller kurser, kontakta oss via telefon eller mail. När vi har fått din intresseanmälan sätter vi upp dig på väntelista. Grupperna startar när tillräckligt många har lämnat intresse.

Telefon: 08-123 351 01
E-post: hjarnskadecenter.slso@sll.se 

Du kan också kontakta oss via 1177.se.

Hjärnteamet barn på 1177.se

Hjärnskadecenter vuxna på 1177.se

Att vara barn/ungdom och ha en förälder (nära anhörig) med förvärvad hjärnskada

För barn och ungdomar som har en nära anhörig som har drabbats av hjärnskada i vuxen ålder.

I gruppen ges information om förvärvad hjärnskada och de konsekvenser hjärnskadan medför. Du får möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i samma ålder och som befinner sig i en liknande situation.

Gruppen träffas vid 3-4 tillfällen, 75 minuter per gång. En gång i månaden. 

Samtalsgrupp för unga vuxna med förvärvad hjärnskada

För dig som vill träffa andra unga vuxna med förvärvad hjärnskada.

I gruppen ges möjlighet att utbyta erfarenheter, känslor och tankar med personer i liknande situation.

Ni kommer att få information om vilka rättigheter som finns och vilket stöd ni kan få av samhället.

Gruppen träffas vid 5-6 tillfällen under en termin. 75 minuter per träff.

Samtalsgrupp för vuxna med förvärvad hjärnskada

För dig som vill träffa andra personer med förvärvad hjärnskada.

I gruppen ges möjlighet att utbyta erfarenheter, känslor och tankar med personer i liknande situation.

Ni kommer att få information om vilka rättigheter som finns och vilket stöd ni kan få av samhället.

Gruppen träffas vid 6 tillfällen under en termin. 75 minuter per träff.

Samtalsgrupp för partners till personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

I gruppen ges möjlighet att utbyta erfarenhet, känslor och tankar kring siutationen som närstående.

Ni kommer att få fördjupad information om hjärnskador, hjälpmedel och rättigheter i samhället.

Gruppen träffas vid 4-5 tillfällen under en termin. 90 minuter per träff. 

Samtalsgrupp för par

För utbyte av erfarenheter och tankar kring parrelationen efter en förvärvad hjärnskada.

3-4 tillfällen per termin.

Sömnskola

Ni kommer att lära er och dela erfarenheter om sömnens betydelse för smärta, stress och förmåga att fungera i vardagen. Vi diskuterar tillsammans om hur man får balans mellan aktivitet och vila.

Ni får praktiska övningar, tips om olika hjälpmedel och hemuppgifter. Målet är att bättre kunna styra över sin sömn.

Gruppen träffas vid 4-5 tillfällen, 90 minuter per träff.

Köksskola

Tillsammans med andra personer tillagar du och äter en enkel lunch.  Vi tar upp olika teman under kursen såsom att förenkla matlagning, hur blir just jag mer delaktig och att laga energisnålt. Under måltiden finns möjlighet att reflektera och samtala kring vardagsaktiviteter.

En liten grupp med högst fyra deltagare vid 4-5 tillfällen under en kortare period, 2,5 timmar åt gången inklusive enkel lunch.