Individanpassat stöd på Habiliteringens resurscenter

Du som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada kan få individanpassad rådgivning och insats kring kommunikativt och kognitivt stöd från Habiliteringens resurscenter.

Bild på spel och andra typer av kommunikationsstöd

Det här kan du ansöka om själv

  • rådgivning och lån av appar och datorprogram för utveckling och lärande

Det här kan vi hjälpa till med genom remiss

  • konsultation angående behov av kommunikativt stöd
  • konsultation angående behov av kognitivt stöd
  • rådgivning om och utlåning av material för att träna språket
  • rådgivning kring läs- och skrivträning och lässtöd i vardagen
  • konsultation och rådgivning om anpassad teknik
  • fördjupade insatser kring personer med komplexa kommunikativa behov, inklusive introduktion och inlärning av kommunikativt stöd/AKK.

Vem kan skicka remiss till oss?

För att få individanpassad rådgivning eller insats krävs en remiss. Den kan skickas till oss från personal inom Habilitering & Hälsa eller från arbetsterapeut och logoped inom psykiatri, primärvård och kommunala LSS-hälsan.

Vi samarbetar nära med den behandlare som remitterar till oss, och ser gärna att hen är med på besöket.