Vuxna med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter anordnar grupper och föreläsningar dig som är vuxen, 18 år och äldre, och har autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.

Webbkurs för dig som är anhörig

Syftet med kursen är att du som förälder, partner, vuxet barn eller vuxet syskon eller annan berörd anhörig ska få ökad kunskap om autism och att förstå din närstående bättre.

Ämnen som tas upp är: Vad är autism? Konsekvenser i vardagen, förhållningssätt gentemot din närstående, strategier som är användbara i vardagen för din närstående med autism.

Läs mer och anmäl dig

Föreläsningsserie för dig som har en partner med autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning

Lever du i en relation med någon som har en diagnos inom autismspektrumet? Vill du lära dig mer om vad diagnosen innebär och träffa andra i en liknande situation för att få stöd och utbyta erfarenheter med varandra?

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen för att prata om diagnosen, hur det kan bli för dig som partner och hur man kan kommunicera med varandra bättre. Tillfällena kommer att varvas mellan teoretisk genomgång och samtal i grupp. Du behöver ha fyllt arton år för att kunna delta.

Läs mer och anmäl dig

Delta i grupper

Vi har grupper med olika teman. Exempel på teman är diagnoskunskap, känslor, relationer, att hantera sin energi, föräldraskap och hur man kan  få vardagen att fungera.

Om du vill delta i våra grupper behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Läs om alla grupper

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Digitala grupper - Instruktion och länk

Vi har startat digitala grupper på enheten. För dig som fått en kallelse via brev finns det information här nedanför om hur du kan logga in och delta i den digitala gruppen

Läs instruktionen (pdf)

Digitalt väntrum

Ansök via ett habiliteringscenter

Det första steget är en grundkurs om autism, Prisma. Prisma-kursen erbjuds via habiliteringscenter. Efter deltagande i grundkursen kan du ta del av våra fortsättningsgrupper. 

Om du vill delta i våra kurser och grupper, kan det habiliteringscenter du har kontakt med, skicka en remiss till oss.

Har du inte kontakt med något habiliteringscenter, skickar du först en ansökan till ett av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter för vuxna.

Det finns åtta habiliteringscenter för vuxna i Stockholms län. Du hittar ditt närmaste habiliteringscenter här: 

Hitta habiliteringscenter