Webbaserade kurser och föreläsningar

  • Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram via 1177

Här hittar du alla webbaserade kurser och föreläsningar som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Kurserna och föreläsningarna bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Samt att Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Webbgrundkurs Autism hos barn, för föräldrar

Denna grundkurs ger dig kunskap om och förståelse för autism. Den ger exempel på strategier som kan få vardagen att fungera lite bättre. Utöver detta belyser kursen ämnen som

  • Föräldraskapet
  • Syskon
  • Att prata med barnet om diagnosen
  • Samhällets stöd

Du får även möjlighet att reflektera kring ditt barn och er specifika situation. Grundkursen utgör en viktig bas som våra fördjupningskurser samt insatser från lokalt habiliteringscenter bygger på. Därav är grundkursen en förutsättning för att kunna delta i våra fördjupningskurser samt vid behov ansöka om råd och stöd vid ett lokalt habiliteringscenter.

Anmälan

 

Webbkursen, Autism hos barn, för mor- och farföräldrar

Som mor- och farförälder är du en viktig person i ditt barnbarns liv. När ett barn har autism, kan det vara svårt att förstå orsakerna till barnets beteende eller varför barnet reagerar annorlunda än andra barn. I denna kurs får du som mor- eller farförälder information om autism. Du får ta del av reflektioner från föräldrar till barn med autism samt från vuxna personer med egen autismdiagnos. Kursen ger också exempel på hur du som närstående kan bemöta och stödja barnet. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för dig som har en annan närståenderelation till barnet.

Anmälan

 

Webbkursen, Sömn hos barn 5-12 år – en introduktion, för föräldrar

I den här webbkursen kommer du i film och text få grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Råden är baserade på forskning och är användbara för alla, barn såväl som vuxna, med eller utan funktionsnedsättning. Oavsett om ditt barn har lindriga eller svåra sömnproblem, är detta grunden för en positiv förändring. Kursen finns tillgänglig via Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och Habiliteringens resurscenter.

Anmälan

 

Webbkursen, Att förebygga beteendeproblem, för föräldrar

Syftet med denna webbkurs är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. I kursen får du också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv. I kursen ingår också några reflektionsfrågor. Kursen finns tillgänglig via Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringens resurscenter och Adhd-center.

Anmälan

 

Webbföreläsningen, Att leva med ASD, för föräldrar och anhöriga

I denna webbföreläsning får du ta del av en personlig berättelse av att växa upp och leva med autism. Föreläsningen hålls av en 18-åring med egen autismdiagnos som ger sin bild av vad autism innebär för henne. Under en timme får du ta del av resan fram till diagnosen samt vilka styrkor och utmaningar som kan finnas med ett autistiskt sätt att fungera. Föreläsaren ger även exempel på sina egna strategier som kan vara till hjälp för att få vardagen att fungera lite bättre. Föreläsningen är särskilt aktuell för föräldrar och närstående till barn i tonåren.

Anmälan

 

Webbföreläsningen, Att leva med ASD, för ungdomar 14-17 år

I denna webbföreläsning får du ta del av en personlig berättelse av att växa upp och leva med autism. Föreläsningen hålls av en 18-åring med egen autismdiagnos som ger sin bild av vad autism innebär för henne. Under en timme berättar hon om livet innan och efter diagnosen samt vilka styrkor och utmaningar som kan finnas med ett autistiskt sätt att fungera. Föreläsaren ger även exempel på sina egna strategier som kan vara till hjälp för att få vardagen att fungera lite bättre. Föreläsningen riktar sig till ungdomar 14-17 år.

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter