Kurser, föreläsningar och samtalsgrupper på Rosenlunds sjukhus

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på Rosenlunds sjukhus

Här hittar du kurser, föreläsningar och samtalsgrupper som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter i våra lokaler på Rosenlunds sjukhus.

Vi gör anpassningar utifrån rådande rekommendationer kring Covid-19.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Samt att Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Träff om autism för barn 9-12 år, med förälder

Den här träffen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra barns erfarenheter. Du deltar tillsammans med en förälder. Gruppen består av ca 7 barn med var sin förälder.

OBS! Den förälder som deltar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Träff om autism för ungdomar 13-17 år, utan förälder

Den här träffen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra ungdomars erfarenheter. Gruppen består av ca 8 - 10 ungdomar och är en timme lång. Inga föräldrar deltar i träffen. 

OBS! Minst en av tonåringens föräldrar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Träff om autism för syskon 9-12 år samt 13-17 år, med förälder

Den här träffen är till för dig som är syskon till ett barn med diagnos inom autismspektrum. Vi berättar om vad autism kan innebära och du får möjlighet att ställa frågor, lyssna på andra syskons erfarenheter och få tillfälle att prata med din förälder om vad du känner igen. Gruppen består av ca 7 syskon med föräldrar och är 75 minuter lång. Du deltar tillsammans med en förälder. Du har själv inte en autismdiagnos och du vet om att ditt syskon har autism. 

OBS! Den förälder som deltar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Nyfiken på autism? Grupp för ungdomar 13-15 år

Den här gruppen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Gruppen ses fyra gånger och varje träff handlar om ett särskilt tema. I gruppen får du träffa andra ungdomar med autism och tillfälle att ställa frågor och utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen består av ca 6-8 deltagare samt två gruppledare. Ungdomarna träffas utan föräldrar. Innan gruppen startar är det en förträff för ungdomar och föräldrar tillsammans där vi berättar mer om vad vi ska göra i gruppen.

OBS! Minst en av tonåringens föräldrar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

KONTAKT – social färdighetsträning i grupp 15-17 år

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp för ungdomar med diagnos inom autismspektrum. I gruppen gör vi övningar och diskuterar olika delar av socialt samspel. Gruppen passar dig som vill öka din förståelse för socialt samspel och träna dig i att t.ex. ta kontakt med andra, uppfatta signaler i en kommunikation, utveckla förmågan att lösa problem eller hantera missförstånd. Du kommer själv att få formulera ditt mål med kursen. Mellan träffarna får du en hemuppgift.

Gruppen ses 12 gånger och består av 6 deltagare. Vid tre tillfällen deltar även föräldrarna.
För din och gruppens skull är det viktigt att delta i alla träffar.

OBS! Minst en av tonåringens föräldrar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Syskongrupp för syskon 13-17 år

Den här gruppen är till för dig som är syskon till ett barn med diagnos inom autismspektrum. I gruppen ges tillfälle att prata om sin situation, ställa frågor och lära sig mer om autism. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra syskon och tänka kring egna behov och strategier. Vi träffas vid fem tillfällen med olika teman för varje gång. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor, utmaningar och möjligheter. Varje träff innehåller inslag av samtal, filmklipp och aktiviteter. Vi fikar vid varje tillfälle.

Gruppen riktar sig till syskon utan neuropsykiatrisk diagnos som vet om att syskonet har autism.

Inför och efter de fem syskonträffarna har vi föräldraträffar (utan barn) där kursledarna berättar om syskongruppens innehåll. Vi kommer även utifrån forsknings- och kunskapsläget prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det kommer även ges tillfälle till erfarenhetsutbyte föräldrar emellan.

OBS! Minst en av tonåringens föräldrar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Navigator ACT för dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning

Navigator ACT är en gruppbehandling för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning. Du får även möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

OBS! Du skall har gått en av våra grundkurser om autism.

Anmälan

 

Föreläsning för personal inom förskola och förskoleklass

Syftet med denna heldagsföreläsning är att förmedla grundläggande kunskap om autism samt om förhållningssätt och strategier som underlättar lek och inlärning för barn med diagnos inom autismspektrum. Föreläsningen riktar sig till personal inom förskola och förskoleklass och varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vårdnadshavare till barn med autism (utan IF och som går i förskola eller förskoleklass) kan anmäla en personal per barn till föreläsningen.

OBS!
Om restriktioner förhindrar att föreläsningen hålls på plats kommer den att erbjudas digitalt via Alltid öppet. Anmälda deltagare kommer i sådant fall att få information om hur de loggar in till föreläsningen.

Anmälan

 

Lek och socialt samspel 5-10 år

En vanlig fråga hos föräldrar är hur man kan underlätta och hjälpa sitt barn i olika sociala sammanhang så att det kan fungera lite bättre. Till exempel när barnet leker med en kompis eller ett syskon, är på kalas eller i familjens umgänge med släkt och vänner. Vi kommer förmedla allmänna strategier som kan underlätta i sociala situationer. Vi kommer också att ta upp hur svårigheter i socialt samspel kan hänga ihop med autism. Mellan träffarna prövar ni föräldrar olika strategier för att stödja barnet i sociala samspelssituationer. Uppföljning av gjorda erfarenheter tas vid nästkommande träff. Gruppen ses tre tillfällen.

OBS! Du skall har gått en av våra grundkurser om autism.

Anmälan

 

Föreläsningen, Att leva med autism – ett inifrånperspektiv

Under denna föreläsning får du ta del av en personlig berättelse av hur det kan vara att leva med autism. Föreläsningen hålls av en ung vuxen med egen autismdiagnos som delar med sig av sina erfarenheter innan och efter diagnos. Föreläsaren visar hur kunskap och förståelse kan underlätta och ger även exempel på strategier och bemötande som kan vara till hjälp. Föreläsningen riktar sig till föräldrar.

OBS! Du skall har gått en av våra grundkurser om autism.

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter