Forskningsprojekt om Navigator ACT

Navigator ACT, är en behandling som vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och nedstämdhet kopplat till föräldraskap. Syftet är att du ska hitta strategier som främjar ditt välmående.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Samt att vi har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Navigator ACT för dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsa har anpassat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) till föräldrar som har barn under 18 år med en funktionsnedsättning.

Navigator ACT ges som behandling antingen via internet eller i ett fysiskt gruppformat. För dig som är intresserad av att delta i Navigator ACT under hösten 2021 välkomnar vi på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter deltagare till en forskningsstudie där vi jämför internetbehandlingen med gruppbehandlingen. Du kommer slumpvis bli tilldelad en plats i antingen gruppinsatsen Navigator ACT, eller i den internetförmedlade insatsen I-Navigator ACT. Båda behandlingarna löper över 10-12 veckor.

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter