Fördjupningskurser på Rosenlunds sjukhus

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på Rosenlunds sjukhus

Dessa kurser, föreläsningar och samtalsgrupper hålls på Rosenlunds sjukhus, i Habiliteringens kurs- och kunskapscenters lokaler. Vi gör anpassningar utifrån rådande rekommendationer kring Covid-19.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Samt att vi har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Träff om autism för förälder och barn 9-12 år

Den här träffen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra barns erfarenheter. Du deltar tillsammans med en förälder. Gruppen består av max 8 barn med föräldrar.

Anmälan

 

Träff om autism för ungdomar 13-17 år

Den här träffen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra ungdomars erfarenheter. Gruppen består av max 8 ungdomar. Inga föräldrar deltar i träffen. Träff om autism för föräldrar och syskon 9-12 år Den här träffen är till för dig som har ett syskon med diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Syftet är att du ska få information om autism och att få träffa andra syskon.
Under en dryg timme pratar vi om autism och du får ställa frågor om du vill. Du deltar tillsammans med en av dina föräldrar. Gruppen består av max 8 barn med föräldrar.

Anmälan

 

Träff om autism för föräldrar och syskon 9-12 år

Den här träffen är till för dig som har ett syskon med diagnos inom autismspektrum och vill
lära dig mer om den. Syftet är att du ska få information om autism och att få träffa andra syskon.
Under en dryg timme pratar vi om autism och du får ställa frågor om du vill. Du deltar
tillsammans med en av dina föräldrar. Gruppen består av max 8 barn med föräldrar.

Anmälan

 

Träff om autism för förälder och syskon 13-17 år

Den här träffen är till för dig som har ett syskon med diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Syftet är att du ska få information om autism och att få träffa andra syskon. Under en dryg timme pratar vi om autism och du får ställa frågor om du vill. Du deltar tillsammans med en av dina föräldrar. Gruppen består av max 8 ungdomar med föräldrar.

Anmälan

 

Grupp för ungdomar 13-15 år

Den här gruppen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Gruppen ses fyra gånger under höstlovet och varje träff handlar om ett särskilt tema. Du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på och prata med andra ungdomar. Gruppen består av cirka 6 deltagare samt två gruppledare. Ungdomarna träffas utan föräldrar.

Anmälan

 

Grupp för ungdomar 16-17 år

Den här gruppen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer
om den. Gruppen ses fyra gånger och varje träff handlar om ett särskilt tema. Du får
möjlighet att ställa frågor samt lyssna på och prata med andra ungdomar. Gruppen består av
cirka 8 deltagare samt två gruppledare. Ungdomarna träffas utan föräldrar.

Anmälan

 

Syskongrupp för barn som är 6-9 år

Syftet med gruppen är att få träffa andra barn som har ett syskon med autism. I gruppen finns möjlighet att prata om sin situation, ställa frågor och lära sig mer om autism. Vi träffas vid fem tillfällen med olika teman varje gång. Varje träff är uppbyggd på samma sätt med samling, genomgång av dagens tema, lek, filmtittande och samtalsövningar. Utöver de fem syskonträffarna träffas även föräldrar vid två tillfällen.

Anmälan

 

Föreläsning om stöd i skolan, för föräldrar

Under denna föreläsning presenteras olika former av stöd i skolan. Specialpedagog från Kurs- och kunskapscenter beskriver även ansvarsfördelning och samverkan inom och med skolan. Under föreläsningen presenteras också goda exempel för elever med autism. Föreläsningen ges med inriktning mot årskurserna 3-6, 7-9 samt gymnasiet vid separata tillfällen.

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter