Webbaserade kurser och föreläsningar

 • Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram via 1177

Här hittar du alla webbaserade kurser och föreläsningar som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Kurserna och föreläsningarna bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Samt att Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

Enligt besked från försäkringskassan är det möjligt att ansöka om kontaktdag vid digitala kurser på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, under förutsättning att du har behövt ta ledigt från jobbet. Men kom ihåg att försäkringskassan alltid gör individuella bedömningar.

 

Autism hos barn, en webbgrundkurs för föräldrar

Syftet med vår Webbgrundkurs, Autism hos barn, är att du ska få kunskap om autism samt möjlighet att reflektera kring ditt barn och er situation.

Innehåll:

 • Vad är autism?
 • Konsekvenser i vardagen
 • Förhållningssätt och pedagogiska strategier
 • Föräldraskap och familjeliv
 • Samhällets stöd

I ett avsnitt delar två personer med egen diagnos sina erfarenheter av att leva med autism.

Du loggar in med ditt BankID och kan starta samt pausa webbkursen när du vill. Hela kursen beräknas ta mellan 6-10 timmar att göra. Webbgrundkursen bygger på text, film och ljudfiler samt reflektionsfrågor som du får svara på.

Ett alternativ till denna Webbgrundkurs är vår Grundkurs om autism som hålls i våra lokaler på Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm. 

Båda grundkurserna utgör en viktig bas som våra fördjupningskurser samt insatser från lokalt habiliteringscenter bygger på. Därav är grundkursen en förutsättning för att kunna delta i våra fördjupningskurser samt vid behov ansöka om råd och stöd vid ett lokalt habiliteringscenter.

Anmälan

 

Autism hos barn, en webbkurs för mor- och farföräldrar

Som mor- och farförälder är du en viktig person i ditt barnbarns liv. När ett barn har autism, kan det vara svårt att förstå orsakerna till barnets beteende eller varför barnet reagerar annorlunda än andra barn. I denna webbkurs får du som mor- eller farförälder information om autism. Du får ta del av reflektioner från föräldrar till barn med autism samt från vuxna personer med egen autismdiagnos. Webbkursen ger också exempel på hur du som närstående kan bemöta och stödja barnet. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för dig som har en annan närståenderelation till barnet.

Anmälan

 

Sömn hos barn 5-12 år – en introduktion, webbkurs för föräldrar

I den här webbkursen kommer du i film och text få grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Råden är baserade på forskning och är användbara för alla, barn såväl som vuxna, med eller utan funktionsnedsättning. Oavsett om ditt barn har lindriga eller svåra sömnproblem, är detta grunden för en positiv förändring. Webbkursen finns tillgänglig via Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och Habiliteringens resurscenter.

Anmälan

 

Att förebygga beteendeproblem, en webbkurs för föräldrar

Syftet med denna webbkurs är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. I kursen får du också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv. I kursen ingår också några reflektionsfrågor. Kursen finns tillgänglig via Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringens resurscenter och Adhd-center.

Anmälan

 

Att leva med autism, en webbföreläsning för föräldrar och anhöriga

I denna webbföreläsning får du ta del av en personlig berättelse av att växa upp och leva med autism. Föreläsningen hålls av en 18-åring med egen autismdiagnos som ger sin bild av vad autism innebär för henne. Under en timme får du ta del av resan fram till diagnosen samt vilka styrkor och utmaningar som kan finnas med ett autistiskt sätt att fungera. Föreläsaren ger även exempel på sina egna strategier som kan vara till hjälp för att få vardagen att fungera lite bättre. Föreläsningen är särskilt aktuell för föräldrar och närstående till barn i tonåren.

Anmälan

 

Att leva med autism, en webbföreläsning för ungdomar 14-17 år

I denna webbföreläsning får du ta del av en personlig berättelse av att växa upp och leva med autism. Föreläsningen hålls av en 18-åring med egen autismdiagnos som ger sin bild av vad autism innebär för henne. Under en timme berättar hon om livet innan och efter diagnosen samt vilka styrkor och utmaningar som kan finnas med ett autistiskt sätt att fungera. Föreläsaren ger även exempel på sina egna strategier som kan vara till hjälp för att få vardagen att fungera lite bättre. Föreläsningen riktar sig till ungdomar 14-17 år.

Anmälan

 

Skolvardag med autism - en webbkurs om din roll som förälder

Här får du som förälder möjlighet att reflektera och sortera i vad du har möjlighet att påverka i ditt barns skolvardag, men även hur du kan hantera det som är svårare att styra över.

Kursen tar även upp hur du kan ta hand om dig själv för att orka vara stöttande när det är utmanande situationer för ditt barn i skolan. Stort fokus i kursen ligger på hur du tillsammans med skolan kan få till ett gynnsamt samarbete, för att det ska fungera på bästa sätt för ditt barn i skolan.

Du loggar in med ditt Bank-ID och kan starta samt pausa kursen när du vill. Hela kursen beräknas ta mellan 6-7 timmar att göra (inklusive filmer, ljudfiler och reflektionsfrågor).

Du behöver ha slutfört kursen inom 30 dagar fr.o.m. den dag kursen blev tillgänglig för dig.

Kursen innehåller mestadels text vilket gör att du behöver känna dig bekväm med att läsa.

Innehåll:

 • Autism - konsekvenser i skolan
 • Stöd i skolan
 • Barnets delaktighet
 • Barnets hälsa och mående
 • Samarbete hem och skola
 • Föräldrarollen

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter