Kurser, föreläsningar och samtalsgrupper på Rosenlunds sjukhus

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på Rosenlunds sjukhus

Här hittar du kurser, föreläsningar och samtalsgrupper som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter i våra lokaler på Rosenlunds sjukhus.

Vi gör anpassningar utifrån rådande rekommendationer kring Covid-19.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Samt att Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår Välkomstinformation eller Välkomstträff, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Grundkurs om autism

Grundkurs om autism för föräldrar till barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Denna grundkurs sker på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm. Ett alternativ till denna grundkurs är vår Webbgrundkurs, Autism hos barn.

Syftet med Grundkursen om autism är att du ska få kunskap om autism samt dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation. Vid ett tillfälle kommer en person med egen diagnos att berätta om sina egna erfarenheter. Grundkursen är sammanlagt 12 timmar lång och oftast uppdelad på fyra träffar.

Ämnen som tas upp är:

  • Vad är autism
  • Konsekvenser i vardagen
  • Förhållningssätt och pedagogiska strategier
  • Föräldraskapet och familjeliv
  • Samhällets stöd

Grundkursen är en förutsättning för att få anmäla sig till våra fördjupningskurser och vid behov ansöka om insatser på ett lokalt habiliteringscenter.

Anmälan:

 

Träff för erfarenhetsutbyte för dig som har gått webbgrundkursen, Autism hos barn

Denna träff är till för föräldrar som vill utbyta erfarenheter med andra som har barn eller tonåringar med autism. En förutsättning för deltagande är att du har genomfört hela vår webbgrundkurs, Autism hos barn. Tanken med träffen är inte att repetera kursens innehåll utan att tillsammans med kursledaren och andra föräldrar reflektera över utmaningar samt dela tips och hjälpsamma strategier i vardagen. Träffen sker vi våra lokaler på Rosenlunds sjukhus.

Anmälan

 

Träff om autism för barn 9-12 år, med förälder

Den här träffen är till för dig som har autism och vill lära dig mer. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra barns erfarenheter. Du deltar tillsammans med en förälder. Gruppen består av ca 7 barn med var sin förälder.

OBS! Den förälder som deltar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Träff om autism för ungdomar 13-17 år, utan förälder

Den här träffen är till för dig som har autism och vill lära dig mer. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra ungdomars erfarenheter. Gruppen består av ca 8 - 10 ungdomar och är en timme lång. Inga föräldrar deltar i träffen. 

OBS! Minst en av tonåringens föräldrar skall ha gått en av våra Grundkurser om autism.

Anmälan

 

Föreläsning för personal inom förskola och förskoleklass

Syftet med denna heldagsföreläsning är att förmedla grundläggande kunskap om autism samt om förhållningssätt och strategier som underlättar lek och inlärning för barn med autism.

Denna föreläsning var från början planerad att hållas i våra lokaler på Rosenlunds sjukhus, men på grund av covid-19-restriktioner kommer den istället hållas som en digital live-föreläsning.

Klicka här för mer information och anmälan

 

Föreläsning om att leva med autism – för föräldrar till barn 5-17 år samt ungdomar 14-17 år

Under denna föreläsning får du ta del av en personlig berättelse av hur det kan vara att leva med autism. Föreläsningen hålls av en ung vuxen med egen autismdiagnos som delar med sig av sina erfarenheter innan och efter diagnos. Föreläsaren visar hur kunskap och förståelse kan underlätta och ger även exempel på strategier och bemötande som kan vara till hjälp. 

Föreläsningen riktar sig till föräldrar till barn 5-17 år samt till ungdomar med autism som är 14-17 år.

OBS! Den förälder som deltar skall har gått en av våra grundkurser om autism.

Anmälan

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter