Digital live-föreläsning

  • Videomöte

Detta är en föreläsning som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och hålls live via ett videomöte. Anmälda deltagare kommer att få information om hur de loggar in i på föreläsningen innan den start.

En förutsättning för deltagande är att ditt barn har fastställd diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Samt att Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har mottagit en remiss från den mottagning som gjorde den neuropsykiatriska utredningen av barnet eller att du som vårdnadshavare har gjort en egen ansökan. Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i vår webbaserade Välkomstinformation, som du blir inbjuden till efter mottagen remiss eller egenansökan. Klicka här för egen ansökan via 1177.se

 

Digital live-föreläsning för personal inom förskola och förskoleklass

Syftet med denna heldagsföreläsning är att förmedla grundläggande kunskap om autism samt om förhållningssätt och strategier som underlättar lek och inlärning för barn med autism.

Föreläsningen riktar sig till personal inom förskola och förskoleklass och varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vårdnadshavare till barn med autism (utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning, som går i förskola eller förskoleklass) kan anmäla en personal per barn till föreläsningen.

Flera pedagoger är välkomna att delta vid samma dator tillsammans med den anmälda personalen.

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter