Listen

Grupper för vuxna med autism

Här hittar du beskrivningar av alla grupper som finns på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Filtrering

För att delta i grupp på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter behöver du vara intresserad av gruppens ämne. Du behöver också vara öppen för att lyssna på andra, kunna dela med dig av dina egna erfarenheter och delta i diskussioner.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill lära dig mer om din diagnos. Vi kopplar de teoretiska förklaringsmodellerna till hur det fungerar för dig i vardagslivet.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill få mer kunskap om hur du kan hushålla med din energi.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill hitta strategier och förhållningssätt för att kommunicera bättre med ditt barn i vardagssituationer.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill veta mer om egna och andras känslor.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill hitta strategier för att kommunicera bättre med din partner för att förbättra partnerrelationen.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill bli mer trygg i kontakten med andra människor. Gruppen handlar om kommunikation i olika vardagssituationer samt hur man tolkar kroppsspråk.

Se mer

Gruppen är till för dig som vill lära dig mer om vänskap mellan människor. Du får veta mer om vad som är viktigt för att få vänner, upprätthålla vänskap och att fundera över när det är dags att avsluta en dålig vänskap.

Se mer

1/1