Diagnosgrupp

  • Planeras att starta igen under hösten 2021

Gruppen är till för dig som vill lära dig mer om din diagnos. Vi kopplar de teoretiska förklaringsmodellerna till hur det fungerar för dig i vardagslivet.

Det finns många olika reaktioner när man får en autismdiagnos allt ifrån en omedelbar acceptans till ett starkt tvivel. Vi pratar om fördelar och nackdelar med att få diagnos utifrån ett individperspektiv men också utifrån hur samhället fungerar.

Vi går igenom olika teoretiska förklaringsmodellerna som vi kopplar till vardagsfungerande. Ni får också möjligheten att träffa andra med autismdiagnos och utbyta erfarenheter och strategier.

Gruppen träffas sex gånger, två timmar varje gång. Träffarna är en gång i veckan.

Några teman:

  • För-och nackdelar med att få diagnosen fastställd 
  • Perception-Sinnesintryck 
  • Central koherens 
  • Exekutiva funktioner 
  • Socialt samspel 

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Autism, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter