Ansökan och information om att delta i grupper för föräldrar och barn med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även insatser för barn med autism i åldern 9-17 år, och föreläsningar och kurser för andra anhöriga, exempelvis syskon eller mor- och farföräldrar.

Vårt kursutbud

Den 29 juni lägger vi upp alla nya kurser inför sommaren och hösten. En sammanställning av vårt kursutbud hittar du här:  

Kursutbud juni-december 2022

Ansök till oss

Det vanligaste är att den mottagning som gör dem neuropsykiatriska utredningen av barnet, skickar en remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan också ansöka själv, enklast via 1177.se.

Kurs- och kunskapscenter på 1177.se

Du kan också ringa till oss eller skicka en ansökan med vanlig post. Det kan du göra till barnet är upp till 17 år. När du skickar en egenansökan via post behöver du även bifoga en kopia på utredningen.

Ansökningsblankett för barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter​
​Box 17056
104 62 Stockholm

Telefon: 08 -123 355 00