Listen

Kursutbud på barn- och ungdomsteamet

Här ser du alla kurser, grupper och föreläsningar som erbjuds på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter för familjer med barn, 5-17 år, som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Filtrering

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år samt för ungdomar med autism som själva är 14-17 år, som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

För föräldrar till barn med autism, 5-12 år eller 13-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Webbgrundkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Se mer

För mor- och farföräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barnbarn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för andra anhöriga. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Se mer

Föreläsning om autism för personal inom förskola och förskoleklass. Föreläsningen är öppen för personal till barn med föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

För föräldrar till barn med autism 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning som deltagit i en av våra grundkurser.

Se mer

Samtalsgrupp för föräldrar till flickor med autism, 13-17 år.

Se mer

För föräldrar till ungdomar, 13-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

För föräldrar till barn, 5-12 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

Föreläsning för föräldrar till ungdomar 13-17 år, själva eller tillsammans med sina ungdomar.

Se mer

Föreläsning för föräldrar till högstadieelever som ska stötta sina ungdomar inför valet till gymnasiet.

Se mer

För föräldrar till ungdomar med autism, 13-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Vill du bli bättre på att umgås med andra? I Kontakt träffar du som är ung och har autism andra barn eller ungdomar. Ni träffas 12 gånger tillsammans med gruppledare och pratar till exempel om hur man gör för att ta kontakt, om kroppsspråk och om känslor.

Se mer

Denna föreläsning riktar sig i första hand till er föräldrar som har barn 5-17 år med både ADHD och Autism.

Se mer

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism och upplever stress, oro eller nedstämdhet i sitt föräldraskap.

Se mer

För barn, 10-12 år, och ungdomar, 13-15 år, med autism. En grupp med sex till åtta barn eller ungdomar träffas fem gånger tillsammans med gruppledare för att lära sig mer om sin diagnos.

Se mer

En träff för barn med autism, 9-12 år, tillsammans med en förälder.

Se mer

En träff för dig som är 9-12 år eller 13-17 år och har ett syskon med autism. Du deltar tillsammans med en förälder.

Se mer

En träff för ungdomar med autism, 13-17 år. Ungdomarna deltar själva, utan föräldrar, på föreläsningen.

Se mer

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Se mer

För föräldrar till barn med autism, 7-10 år

Se mer

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år om vad som kan vara viktigt att tänka på när tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder.

Se mer

För föräldrar till barn med autism, 5-12 år, utan intellektuell funktionsnedsättning. En workshop på två träffar för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar.

Se mer

Föreläsning för föräldrar till barn med autism. Separata föreläsningar för årskurserna 3-6, 7-9 samt gymnasiet.

Se mer

Grupp för syskon utan egen neuropsykiatrisk diagnos som vet om att deras syskon har autism (inga föräldrar deltar). Det är förälderns inloggning som används för att anmäla syskonet. Vi vill att föräldrarna har gått vår Grundkurs om autism.

Se mer

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 6-9 år

Se mer

1/1