Vuxna med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter anordnar grupper och föreläsningar för vuxna, 18 år och äldre, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.

Föreläsningar

Vi har föreläsningar för dig som har autism och dina anhöriga. Exempel på innehåll i våra föreläsningar är diagnoskunskap, partnerskap och kognitivt stöd.

Läs om alla föreläsningar

Delta i grupper

Vi har grupper med olika teman för dig som har autism. Exempel på teman är diagnoskunskap, energi i vardagen, föräldraskap, vänskap och relationer.

Om du vill delta i våra grupper behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Läs om alla grupper

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Ansök till ett habiliteringscenter

Det finns åtta habiliteringscenter för vuxna i Stockholms län. Du hittar det habiliteringscenter du hör till här: Hitta habiliteringscenter

När du fått kontakt med ett habiliteringscenter

  • Du deltar först i en föreläsningsserie som heter Prisma. Den ger information om diagnosen och vad man kan få för stöd.
  • Efter att du deltagit i Prisma kan habiliteringscentret skicka en remiss till oss om du vill delta i någon av våra grupper.