Grupper för vuxna med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter anordnar grupper och föreläsningar för vuxna med autism/asperger utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.

Delta i grupper

Vi har grupper på olika teman för vuxna (18 år och äldre) som har autism/asperger utan intellektuell funktionsnedsättning. Exempel på teman är diagnoskunskap, sömn, känslor och relationer.

Om du vill delta i våra grupper, behöver du en remiss från något av våra habiliteringscenter.

Ansök till habiliteringscenter

Du kan få kontakt med ett habiliteringscenter på olika sätt.

  • Ansök via 1177.se.
  • Ring habiliteringscentret.
  • Skicka en ansökningsblankett med vanlig post.
  • En vårdcentral, husläkarmottagning eller psykiatrisk mottagning skickar en remiss.

Kontaktuppgifter finns på varje habiliteringscenters sida. Det finns åtta habiliteringscenter för vuxna i Stockholms län. Sök upp det som hör till det område du bor i. 

Sök habiliteringscenter för vuxna

Efter ansökan till ett habiliteringscenter

  1. På habiliteringscentret går du en introduktionskurs om autism som heter Prisma.
  2. Efter kursen har du ett möte på habiliteringscentret där ni går igenom dina behov och vilket stöd du kan få. Ta gärna med dig någon på mötet.
  3. Därefter kan habiliteringscentret skicka en remiss till oss och du kan anmäla dig till vilken grupp som helst.

Våra grupper för vuxna med autism

 

Om diagnosgruppen

Diagnosgrupperna har två syften. Det ena är att du ska få grundläggande kunskap om diagnosen. Det andra är att du ska träffa andra och utbyta erfarenheter.

Energigrupp

Gruppen är till för dig som vill få kunskap om hur du använder din energi. Vi pratar om vad som tar energi och vad som ger energi.

Föräldragrupp

Gruppens innehåll bygger på några föräldraträningsprogram som kommuner och stadsdelar runt om i Sverige har ordnat under många år.

Känslogrupp

Att tolka andras känslor och kunna förstå sina egna kan vara svårt. I denna grupp fokuserar vi på att iaktta våra egna och andras känslor. Vi pratar om känslor och försöker förstå känslorna lite bättre.

Relationsgrupp

Gruppen är till för dig som lever i en relation. Här har du möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med andra kring situationer som kan uppstå när man lever i en relation. Din partner är inte med vid tillfällena. 

Vardagssamtalsgrupp

Gruppen är till för dig som vill bli mer trygg och säker i kontakten med andra människor. Du får en möjlighet att lära dig mer om hur man kommunicerar med andra människor i vardagssituationer samt hur man tolkar kroppsspråk.

Vänskapsgrupp

Gruppen är till för dig som vill lära dig mer om vänskap mellan människor. Du får veta mer om vad som är viktigt för att få vänner, upprätthålla vänskap och att fundera över när det är dags att avsluta en dålig vänskap.