Ansökan att delta i grupper för föräldrar och barn med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism. Vi har även grupper för barn från 10 år, och föreläsningar och kurser för andra närstående, exempelvis mor- och farföräldrar.

Digital grundkurs om autism

För att bidra till en minskad smittspridning av covid-19 har vi ställt in alla fysiska "Grundkurser om ASD". Vi erbjuder dig istället vår digitala version av samma kurs. Beslutet gäller tillsvidare.

Ansök till oss

Det vanligaste är att den som gör utredningen av barnet och ställer diagnos skickar en remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan också ansöka själv.

Kurs- och kunskapscenter på 1177.se

Du kan också ringa till oss eller skicka en ansökan med vanlig post. Det kan du göra till barnet är upp till 17 år. När du skickar en egenansökan via post behöver du även bifoga en kopia på utredningen.

Ansökningsblankett för barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter​
​Box 17056
104 62 Stockholm

Telefon: 08 -123 355 00