Ansökan och information om att delta i grupper för föräldrar och barn med autism

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism. Vi har även grupper för barn från 10 år, och föreläsningar och kurser för andra närstående, exempelvis mor- och farföräldrar.

Vårt kursutbud våren 2021

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Habilitering & Hälsa förlängt beslutet att alla fysiska insatser i gruppform förblir inställda under hela vårterminenVi hoppas att kunna återuppta kursverksamheten i våra lokaler på Rosenlunds sjukhus till hösten förutsatt att restriktionerna lättar.  
Under tiden arbetar vi vidare med att skapa alternativa former för våra kurser och föreläsningar.  

Digital grundkurs om autism

För att bidra till en minskad smittspridning av covid-19 har vi ställt in alla fysiska "Grundkurser om ASD". Vi erbjuder dig istället vår digitala version av samma kurs. Beslutet gäller tillsvidare.

Utökat utbud av webbaserade kurser

Förutom vår webbaserade grundkurs har vi nu också färdigställt en webbkurs och två webbföreläsningar. Vi hoppas snart kunna erbjuda ett ökat utbud och kommer då att informera om det på vår hemsida samt på vår anmälningportal som du hittar här:  https://utbildning.habilitering.se

Tillfällig telefonrådgivning 

Från och med den 3 februari 2021 har barn- och ungdomsteamet på Kurs- och kunskapscenter en tillfällig telefonrådgivning för dig som har ett barn med diagnostiserad autism (ASD) och som får insatser av oss. Rådgivningen kan handla om frågor kring autism.  

För rådgivning ringer du vår expeditionstelefon och väljer knappval 4 där du talar in ditt meddelande. Du kommer därefter att bli uppringd av någon av våra konsulenter inom fem arbetsdagar. Ett rådgivningssamtal tar cirka 20 minuter.

Ansök till oss

Det vanligaste är att den som gör utredningen av barnet och ställer diagnos skickar en remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan också ansöka själv.

Kurs- och kunskapscenter på 1177.se

Du kan också ringa till oss eller skicka en ansökan med vanlig post. Det kan du göra till barnet är upp till 17 år. När du skickar en egenansökan via post behöver du även bifoga en kopia på utredningen.

Ansökningsblankett för barn

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter​
​Box 17056
104 62 Stockholm

Telefon: 08 -123 355 00