Diagnosgrupp - för vuxna med autism

Diagnosgruppen är den första grupp du går hos oss. Den vänder sig till dig som är vuxen och har autism. Här får du mer kunskap om diagnosen och träffa andra och utbyta erfarenheter. För att kunna delta behöver du bli remitterad från ett habiliteringscenter.

Om diagnosgruppen

Diagnosgruppen är inte en terapi- eller behandlande grupp på så sätt att vi inte går på djupet med personliga problem. Däremot diskuterar vi vad som kan bli svårt eller stressande med vardagen. Vi använder nuet som utgångspunkt. Om du har behov av djupare personlig kontakt rekommenderar vi enskild samtalskontakt på habiliteringscenter eller inom psykiatrin.

Gruppen är strukturerade med fasta teman relaterade till diagnosen. Det är inte en grupp där deltagarna fritt pratar om sina egna ämnen.

Inför det första tillfället kan många känna sig lite nervösa, eftersom de kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare och inte vet vad som ska hända. Efter det första tillfället brukar nervositeten släppa. Många tycker efter gruppens slut att det varit intressant och givande.

Ett tillfälle att lära känna sig själv

Gruppen brukar väcka tankar och känslor, både positiva och negativa. Deltagarna har olika erfarenheter. Vissa deltagare träffar andra personer med diagnos för första gången i sitt liv. Andra deltar regelbundet i olika forum för personer med autism.

Det tar energi att gå i grupp, men man kan även få påfyllning av energi genom att träffa andra och känna att man inte är ensam. Deltagande i diagnosgruppen kan för vissa vara starten på ett arbete med att lära känna sig själv.

Det är olika vilken acceptans man känner inför att ha fått en diagnos. Vissa som kommer känner sig bekväma med att ha fått en diagnos, medan andra kan känna att de inte alls vet om diagnosen stämmer. Det är självklart ok att komma hit även när man är tveksam.

Så går det till

 • Vi träffas vid sex tillfällen, en gång i veckan under sex veckor.
 • Varje tillfälle är två timmar.
 • Samtliga grupper hos oss börjar klockan 13.30. Vi har inte möjlighet att ha grupper kvällstid.
 • Vi har ingen lång fikapaus. Vi brukar hämta fika från en kaffemaskin och sedan gå och sätta oss och fortsätta dagens tema.
 • Det är cirka tio deltagare i gruppen. Det är blandad ålder och kön på deltagarna.
 • Två gruppledare turas om att berätta om olika teman och sedan diskuterar vi tillsammans. Deltagarna delar med sig av erfarenheter och strategier. Vi har en dagordning vid varje tillfälle, så ibland kan gruppledarna behöva stoppa diskussionerna för att hinna med dagens tema.
 • Vid vissa tillfällen gör vi rundor där alla får kommentera och berätta hur de tänker. Om man inte har något att säga vid någon enskild fråga behöver man inte svara.
 • Deltagarna får ett eget material som de kan använda som minnes- och anteckningsstöd.
 • Vi ger inga hemuppgifter.

Teman

Vi har fem teman som vi pratar kring:

 • Historik och orsaker till diagnos inom autismspektrumet
 • Sinnesintryck, att vara överkänslig och underkänslig
 • Sammanhang och detaljer, detaljfokus
 • Målinriktat beteende, att planera och organisera, komma igång
 • Socialt samspel (två tillfällen)
 • Vid sista grupptillfället berättar gruppledarna om våra fortsättningsgrupper.
 • Vissa deltagare tycker att vårt gruppkoncept passar dem utmärkt och vill gärna fortsätta. Andra kan känna att formen inte passar för dem och att det räcker med diagnosgrupp. Fortsättningsgrupperna ställer högre krav på deltagarna, till exempel i form av hemuppgifter och/eller rollspel.
 • Gruppregler
 • I alla våra grupper har vi gruppregler för att alla ska veta vad som gäller och känna sig trygga.
 • Vi uttrycker oss med respekt för andra.
 • Gruppledarna fördelar ordet. De kan ibland behöva avbryta den som pratar.
 • Räck upp handen när du vill säga något.
 • Lägg undan din mobil och ha den på ljudlöst.
 • Undvik parfym och andra starka dofter.

Att ta ställning till inför deltagande

För att delta i en diagnosgrupp är det viktigt att du vill lära dig mer om diagnosen. Eftersom du kommer att träffa andra med autism är det också viktigt att lyssna på andra och att dela med dig av dina egna erfarenheter.

Du behöver känna dig motiverad att delta. Ibland är det andra som tycker att du ska gå, till exempel en förälder, partner eller personal. Vi har märkt att det fungerar bäst om det är du själv som är intresserad.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av gruppen är det bra att delta vid alla tillfällen. Om du har många aktiviteter eller insatser på gång i ditt liv kan det vara lämpligt att vänta med att delta i en diagnosgrupp. Det gäller även om du mår mycket dåligt psykiskt.