Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar. Vi vänder oss till barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Vi vänder oss också till ungdomar och vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Habiliteringens mottagningar är öppna

Vi följer noga gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi använder nödvändig skyddsutrustning och rekommenderar även dig att använda munskydd när du besöker någon av våra mottagningar. Kurser erbjuds tillsvidare endast i digital form.

Bild på föreläsningssituation

Barn med autism

Vi har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även grupper för barn från 10 år och föreläsningar och kurser för andra närstående, exempelvis mor- och farföräldrar.
Ansökan och information om att delta i grupper för föräldrar och barn med autism

Vuxna med autism

Vi anordnar grupper och föreläsningar för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.
Vuxna med autism

Unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Vi anordnar grupper för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och är 15 år eller äldre.
Grupper för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Så här minskar vi risken för smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19 (coronaviruset). Du kan läsa om några av våra åtgärder här.

 

Kontakta centret

Vägledare vid npf

Inom Habilitering & Hälsa finns en vägledare med särskild kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf), exempelvis autism eller adhd. Vägledaren ger stöd och råd till dig och dina anhöriga om skola, arbete, vård och omsorg med mera.

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga.