Kurser och kursanmälan till Adhd-center

Du som beviljats insatser från Adhd-center och varit på välkomstträff kan anmäla dig och dina närstående till våra kurser, seminarier och föreläsningar. Vi erbjuder tolkservice och våra lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Information med anledning av corona

Många av Adhd-centers kurser har ställts in för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Information om inställda kurser finns i kursbokningssystemet PingPong som du får tillgång till efter välkomstträffen på Adhd-center. 

Kursanmälan (Anmälningsportalen Pingpong)

Anmälan till kurser och övriga aktiviteter sker via Habilitering & Hälsas anmälningsportal Pingpong. Inloggningsuppgifter får du efter att du har deltagit i vår välkomstträff.

Logga in i Pingpong och anmäl dig till kurser

Jag vill ansöka till Adhd-center för att kunna ta del av era kurser

Frågor angående kursverksamheten

Har du frågor om kursbokning, inloggning eller liknande kan du kontakta oss.

E-post: kurser.adhd.slso@sll.se
Telefon: 08-123 355 30

Telefontider: måndag klockan 13:00-15:00, tisdag-fredag klockan 08:00-15:00 (lunchstängt mellan klockan 12:00-13:00) 

Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter via e-post.