Kurser och kursanmälan till Adhd-center

Du som beviljats insatser från Adhd-center och varit på välkomstträff kan anmäla dig och dina närstående till våra kurser, seminarier och föreläsningar. Vi erbjuder tolkservice och våra lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Inloggningsuppgifter till anmälningsportalen får du efter att du ansökt till Adhd-center och deltagit i vår välkomstträff.

Jag vill ansöka till Adhd-center för att kunna ta del av era kurser

Kursutbud och anmälan

Anmälan till Adhd-centers kurser och övriga aktiviteter sker via Habilitering & Hälsas anmälningsportal PingPong. Du behöver logga in för att anmäla dig.

Direkt till anmälningsportalen: Anmälningsportal

Vårt kursutbud

För barn och ungdomar upp till 17 år och deras närstående

Vi har samlat information om våra kurser, grupper och föreläsningar i vår kurskatalog. Den finns i två olika format:

Vår digitala kurskatalog med länkar direkt till anmälningsportalen: 
Adhd-centers kurskatalog

Vår kurskatalog som PDF:
Adhd-centers kurskatalog för familjer med barn och ungdomar, hösten 2023.pdf

För unga vuxna 18-25 år

För unga vuxna med adhd/add erbjuder vi främst en grundkurs på sex träffar. Du har möjlighet att ta med en närstående som stöd under kursen. Vi har även vissa temaföreläsningar som kan vara aktuella för dig.

Vi erbjuder även träffar för syskon som är under 18 år samt föreläsningar och digitala kurser för andra närstående. På dessa träffar kan även närstående till barn och ungdomar närvara.

I vår digitala kurskatalog finns mer information om våra kurser. Använd gärna sökordet "unga vuxna" för att hitta grundkursen.

Vår digitala kurskatalog med länkar direkt till anmälningsportalen: 
Adhd-centers kurskatalog

Frågor angående kursverksamheten

Har du frågor om kursbokning, inloggning eller liknande kan du kontakta oss.

E-post: kurser.adhd.slso@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 355 30

Telefontider: måndag klockan 13:00-15:00, tisdag-fredag klockan 08:00-15:00 (lunchstängt mellan klockan 12:00-13:00) 

Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter via e-post.