För pedagoger och andra yrkesverksamma: Att arbeta med barn och unga som har adhd

  • 2023-10-24

  • 9 - 12

  • Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Du som vårdnadshavare till ett barn inskrivet på Adhd-center anmäler barnets pedagoger (eller andra yrkesverksamma) genom kursbokningssystemet PingPong. Informera pedagogen om vilket barn den går för. Det behövs för avprickning och journalföring.

Föreläsningen hålls på Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna kurs öppnar 10 juni 2023.

Om den du har anmält till föreläsningen inte kan komma, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Adhd-center