Temaföreläsning: Struktur och hjälpmedel i vardagen vid adhd, digital föreläsning

Digital kurs där du som förälder får ta del av strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Exempel på hjälpmedel som du får kunskap om är: scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser som kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Vi går igenom vad som ofta ställer till problem samt hur man kan få tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter. Välj version av denna kurs utifrån åldern på ditt barn.

Våra digitala temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du har möjlighet att delta tillsammans med någon genom din inloggning.

Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

I kursutbudet finns även en föreläsning om struktur och hjälpmedel som hålls av Resurscenter på plats på Sabbatsbergs sjukhus.

Praktisk information och avbokning

Kurstid

Startdatum: 12 september 2023

Slutdatum: 19 september 2023

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

Anmälan

Anmälan till denna kurs öppnar 10 juni 2023.

Avbokning

Om du har anmält någon till utbildningen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center