Temaföreläsning: Stress och det utmanande föräldraskapet

  • 2023-10-10

  • 17 - 19.30

  • Aulan, Rosenlund

Föräldrar som har barn med adhd upplever ofta stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen belyser hur långvarig stress yttrar sig, belyser både risk- och friskfaktorer samt ger tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är utmanande. Föreläsaren Bella Stensnäs är psykolog med lång erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningen "Stress i det utmanande föräldraskapet" hålls kvällstid kl 17.00 och varar i 2,5 timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna kurs öppnar 14 augusti 2023.

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center