Temaföreläsning: Om sömn, digital föreläsning

Kursen riktar sig till dig som förälder. Den tar upp grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn. Inspelade föreläsningsklipp varvas med frivilliga reflektionsuppgifter.

Föreläsningen innehåller inget erfarenhetsutbyte med andra föräldrar - du som önskar detta och har barn upp till 12 år kan anmäla dig till Adhd-centers fördjupning om sömn.

Begreppet adhd används i temaföreläsningarna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Våra digitala temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du har möjlighet att delta tillsammans med någon genom din inloggning.

Praktisk information och avbokning

Kurstid

Startdatum: 14 december 2023

Slutdatum: 11 januari 2024

Instruktioner för kursdeltagande

  • Instruktioner för inloggning skickas till dig som gör kursanmälan, på kursens startdatum.

  • Du kan ta del av kursen när det passar dig, från och med kursens startdatum till och med kursens slutdatum.

Då kursen består av filmer och frågeformulär har du som kursdeltagare flexibilitet att själv avgöra när på dygnet du vill ta del av innehållet.

Kursen ges för närvarande endast på svenska, med svensk undertext.

Inloggning

Kursen erbjuds genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling (SoB). Inloggning i systemet sker med BankID. Instruktioner för inloggning skickas till dig som gör kursanmälan, på kursens startdatum.

Inloggningssidan till 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB hittar du nedan:

www.sob.1177.se

Avbokning

Om du har anmält någon till utbildningen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center