Temaföreläsning: Skärmanvändande

  • 2023-09-26

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Har du ett barn eller en tonåring som tillbringar många timmar framför en skärm? Många föräldrar önskar strategier för att få mer koll på sina barns och tonåringars skärmanvändning. Denna workshop är en möjlighet till att dela med sig av strategier och även ta del av andras. Leder workshopen gör Camilla Ekstrand som är legitimerad psykolog och enhetschef på Adhd-center.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningarna hålls kvällstid kl 17.00 och varar oftast två timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna föreläsning öppnar 10 juni 2023.

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center