Temaföreläsning: Att prata om känslor med barn

  • 2023-05-02

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Reyhaneh Ahangaran är psykolog och författare med erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatri och skola. Kvällens föreläsning utgår från hennes senaste bok ”Att prata om känslor med barn”. Hon kommer ta upp konkreta tips kring kommunikation med sitt barn och hur man kan prata om svåra saker.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningarna hålls kvällstid kl 17.00 och varar oftast två timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center