Temaföreläsning: Motivera barn och tonåringar till behandling

  • 2023-04-18

  • 17 - 19

  • Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Camilla Ekstrand, psykolog och enhetschef på Adhd-center tillsammans med Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, föreläser om hur barn och tonåringar med adhd kan motiveras till medicinsk behandling, gruppinsatser eller samtalsbehandling.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningarna hålls kvällstid kl 17.00 och varar oftast två timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong.

Avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center