Temaföreläsning: Att förebygga beteendeproblem, digital föreläsning

En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder. Kursen riktar sig till föräldrar till barn 3-17 år med funktionsnedsättning och som tillhör habiliteringens målgrupp.

Den här kursen ger dig som är förälder strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Du får också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och ökad tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv

Om digitala temaföreläsningar på Adhd-center

Adhd-centers digitala temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du har möjlighet att delta tillsammans med någon genom din inloggning.

Kursen erbjuds genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling (SoB). Inloggning i systemet sker med BankID. Instruktioner för inloggning skickas till dig som gör kursanmälan, på kursens startdatum.

Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Praktisk information och avbokning

Kurstid

Startdatum: 14 december 2023

Slutdatum: 11 januari 2024

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under 3 veckor. Kursen tar 1-2 timmar att gå igenom och innehåller några reflektionsuppgifter. Under kurstiden kan du logga in och ut så många gånger du behöver och när du vill på dygnet.

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

Avbokning

Om du har anmält någon till utbildningen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center