Temaföreläsning: Läkemedelsbehandling vid adhd

  • 2023-12-12

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Ellie Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling vid adhd hos barn och ungdomar. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och vanliga biverkningar.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningarna hålls kvällstid kl 17.00 och varar oftast två timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong.

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna föreläsning öppnar 14 augusti.

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center