Temaföreläsning: Adhd-hjälpen

  • 2023-12-05

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Föreläsningen handlar om olika sätt att hantera vardagen som vuxen med adhd. Konkreta strategier och praktiska råd presenteras. Föreläsningen vänder sig till vuxna med egen diagnos samt personer som lever med eller nära en annan vuxen med adhd.

Föreläsaren Katarina Sörngård är legitimerad psykolog samt specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling med lång erfarenhet av att arbeta med kognitiv beteendeterapi för personer med adhd.

Denna föreläsning riktar sig till inskrivna vid Adhd-center och deras närstående.

Adhd-centers temaföreläsningar

På Adhd-centers temaföreläsningar används begreppet adhd som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Temaföreläsningarna hålls kvällstid klockan 17.00 och varar oftast två timmar.

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna kurs öppnar 14 augusti 2023.

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center