Temaföreläsning: Adhd hos flickor och kvinnor

  • 2023-10-17

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Emma Linna, psykolog och specialist i psykologisk behandling, föreläser om hur adhd kan yttra sig hos flickor och kvinnor, hur vanligt det är, hormoners påverkan samt om psykiatriska bekymmer som ofta kan förekomma samtidigt.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Föreläsningarna hålls kvällstid kl 17.00 och varar oftast två timmar.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna kurs öppnar 14 augusti 2023.

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center