För ungdomar 13-17 år: Skills - Ungdomsutbildning om adhd/add

  • Adhd-center, Rosenlund

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Utbildningen omfattar tre träffar och varje tillfälle är en och en halv timme långt. Skills riktar sig endast till tonåringar som vet om att de har adhd. 

När du anmäler din tonåring till kursen, tänk på att välja en kurs som riktar sig till den åldersgrupp tonåringen tillhör (13-15 år eller 15-17 år).

Vi rekommenderar varmt att du som förälder tidigare gått Adhd-centers grundkurs.

Avbokning och återbud

Om du har anmält en ungdom som inte kan delta på kursen, vänligen avboka så snart som möjligt. Platsen kan då gå till någon annan.

Om ungdomen inte kan närvara vid en träff, lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center