För mor- och farföräldrar till barn upp till 12 år: Heldagskurs

  • Adhd-center, Rosenlund

Heldagskurs (klockan 9-15) speciellt för mor- och farföräldrar. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja barnet med adhd samt dess syskon och föräldrar. Kursen hålls på Adhd-center.

Att ha ett barnbarn med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Vid den här endagskursen får mor- eller farföräldrar till barn som är registrerade vid Adhd-center veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär och beror på. De får också råd om hur de bäst kan stötta sitt barnbarn och den övriga familjen.

Du som är vårdnadshavare kan anmäla mor- och farföräldrar till heldagskursen. Vi rekommenderar varmt att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler ditt barns mor- och farföräldrar till detta seminarium.

Du som anmäler ansvarar för att vidarebefordra kursbekräftelser och information om datum och tider till den som ska gå kursen.

Se PingPong för aktuella datum. 

Avbokning

Om du har anmält någon till kursen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. Vi får då möjlighet att erbjuda en annan mor- eller farförälder plats på kurstillfället.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center