För tonåringar 13-17 år: Känsloskola i grupp

  • 2023-11-13

  • 15 - 16.30

  • Adhd-center, Rosenlund

Bygger på färdigheter och strategier från dialektisk beteendeterapi. Om dina känslor tar över och ställer till det för dig i vardagen så kommer denna känsloskola att vara till stor hjälp. Syftet med känsloskolan är att få kunskap och öva färdigheter för att hantera sina känslor. Du kommer få lära dig om känslor, öva och diskutera med andra tonåringar om olika situationer där känslor uppstår. Övningarna mellan gångerna handlar om att du övar saker som är relevanta för dig i din vardag.

Känsloskolan börjar med ett informationstillfälle på en timme och vi har sedan fem träffar på 1,5 timmar inklusive fikarast. Gruppen riktar sig till ungdomar som vet att de har adhd och har gått ungdomsutbildningen Skills eller deltagit i annan gruppinformation om adhd. 

Alla föräldrar till antagna ungdomar deltar inledningsvis på ett informationstillfälle. 

Vi rekommenderar att du som förälder har gått Adhd-centers grundkurs innan du anmäler ungdomen till känsloskolan. Parallellt med ungdomarnas känsloskola tar du som förälder del av den digital kursen ”Kommunicera med sin tonåring”, som består av tre lektioner över internet. Känsloskolan hålls på Adhd-center.

Praktisk information

Datum och tider

Informationsträff innan kursstart

Informationsträffen inför kursen är måndagen den 13 november för både föräldrar och ungdomar.

Tid för ungdomarna: Klockan 14:00-15:00

Tid för föräldrarna: Klockan 15:30-16:30

Gruppträffar för ungdomarna

  • 20 november
  • 27 november
  • 4 december
  • 11 december
  • 18 december

Träffarna hålls klockan 15:00-16:30.

Anmälan

Anmälan till denna kurs öppnar den 14 augusti 2023.

Avbokning/återbud

Om du har anmält en ungdom som inte kan delta i Känsloskolan, vänligen avboka så snart som möjligt. Platsen kan då gå till någon annan.

Om ungdomen inte kan närvara vid en träff, lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center