Fördjupning: Energikartläggning och struktur i vardagen

  • 2023-11-10

  • 13 - 16

  • Aulan, Rosenlund

Att få till vardagen kan vara svårt för många familjer där en eller flera har adhd. Denna fördjupning riktar sig till föräldrar som vill fördjupa sig i strategin ”Struktur i vardagen” och som även vill lära sig med om hur man kan kartlägga barnets/tonåringens vardag utifrån ett energiperspektiv.

Adhd-centers fördjupningar syftar till att fördjupa kunskaper kring strategierna från grundkursen samt att du som förälder ska omsätta teori till praktik.

I denna fördjupning på tre träffar, som är en sammanslagning av två tidigare separata fördjupningar, går vi igenom olika sätt att göra en energikartläggning och olika sätt att få till struktur i vardagen samt hur kognitivt stöd kan underlätta i det dagliga livet.

Ni får även möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. I workshops som hålls på plats på Adhd-center varvas föreläsningspass med diskussioner och planering utifrån en arbetsbok. Mellan tillfällena har ni möjlighet att testa/pröva hemma det som vi diskuterat på kursen.

Praktisk information om kursen

Tider och datum

Träff 1: 10 november 13:00-16:00

Träff 2: 17 november 13:00-16:00

Träff 3: 24 november 13:00-16:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center