Fördjupning: Stärk relationen till ditt barn

  • 2024-05-23

  • 9 - 12

  • Adhd-center, Rosenlund

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende, fånga goda stunder samt validering är hjälpsamma strategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan.

Kursen riktar sig till dig som är förälder till ett barn upp till 12 år. För dig som är förälder till en tonåring rekommenderar vi att i stället välja fördjupningen "Kommunicera med sin tonåring".

Denna fördjupande workshop innehåller två träffar. Under träffarna får ni även möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. Föreläsningspass varvas med diskussioner och planering utifrån en arbetsbok. Arbetsboken kan du använda för att öva mellan träffarna på det som diskuterats under kursträffarna. Du avslutar kursen med att göra en plan för hur du arbetar vidare på egen hand efter kursen.

Praktisk information om kursen

Adhd-centers fördjupningar är framtagna för er föräldrar som vill lära er mer om de strategier som finns med i grundkursen, STRATEGI, eller om andra områden. Denna fördjupning innehåller två träffar på tre timmar per träff.

Under första tillfället fördjupar vi oss i strategin och du gör upp en plan för hur du ska använda strategin hemma närmaste tiden. Vid det andra tillfället följer vi upp hur det har gått, fördjupar oss ytterligare samt planerar för nästa steg.

Mellan träffarna får man en hemuppgift att jobba med till nästa träff. Den följs sedan upp och blir en del av arbetet mot ert nästa steg med strategin.  

Tider och datum

Träff 1: 23 maj klockan 09:00-12:00

Träff 2: 30 maj klockan 09:00-12:00

OBS! Har man inte möjlighet att komma på första träffen så avbokas hela kursomgången då den andra träffen bygger på första tillfället.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla fördjupningskurser i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center