Fördjupning: Stärk relationen till ditt barn (för föräldrar till barn upp till 12 år)

  • 2023-04-25

  • 14 - 17

  • Aulan, Rosenlund

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende, fånga goda stunder samt validering är hjälpsamma strategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan.

Fördjupningen "Stärk relationen till ditt barn" ges som workshop på Rosenlund och riktar sig till dig som är förälder till ett barn upp till 12 år. För dig som är förälder till en tonåring rekommenderar vi istället fördjupningen "Kommunicera med sin tonåring".

Adhd-centers fördjupningar syftar till att fördjupa kunskaper kring strategierna från grundkursen samt att du som förälder ska omsätta teori till praktik.

Under första tillfället fördjupar vi oss i strategin och du gör upp en plan för hur du ska använda strategin hemma närmaste tiden. Vid det andra tillfället följer vi upp hur det har gått, fördjupar oss ytterligare samt planerar för nästa steg.

I workshops som hålls på plats på Adhd-center varvas föreläsningspass med diskussioner och planering utifrån en arbetsbok. Flera fördjupningar är tillgängliga både i digital version och genom träffar på Adhd-center. De digitala insatserna saknar diskussionerna och erfarenhetsutbytet med andra föräldrar.

 

Praktisk information om kursen

Tider och datum

Träff 1: 25 april 14:00-17:00

Träff 2: 9 maj 14:00-17:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center