Fördjupning: Kommunicera med sin tonåring, Digital kurs

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring. En viktig del i kursen är att stärka din relation till din tonåring genom att anpassa din kommunikationsstil. Du kommer få öva på detta genom att fånga goda stunder och validera/bekräfta din tonåring på ett effektivt sätt. Kunskap om känsloreglering, att hantera starka känslor och planering framåt ingår också i kursen. Önskar du erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, anmäl dig istället till vår fördjupning på plats.

Adhd-centers fördjupningar syftar till att fördjupa kunskaper kring strategierna från grundkursen samt att du som förälder ska omsätta teori till praktik.

Denna digitala fördjupningskurs har 3 delar och du gör en del per vecka. I den första delen får du fördjupa dig i en av strategierna samt gör upp en plan för hur du vill använda strategin hemma under veckan. I de resterande två delarna följs det upp hur det har gått att använda strategin och du får planera för kommande steg. Föreläsningsfilmer varvas med reflektion, rollspel och planering med hjälp av formulär.

De digitala fördjupningarna saknar diskussionerna och erfarenhetsutbytet med andra föräldrar. Om du önskar detta rekommenderar vi att du anmäler dig till fördjupningen på plats på Adhd-center.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Startdatum: 20 november 2023

Slutdatum: 11 december 2023

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs