Fördjupning för föräldrar med egen diagnos: Bevara sitt lugn

  • 2023-10-06

  • 10 - 12

  • Aulan, Rosenlund

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara sitt lugn. Många barn har känsloutbrott som försvårar situationerna. Fokus ligger på att hitta strategier som fungerar för både förälder och barn/tonåring samt stöd i det praktiska genomförandet.

Att få vardagen att fungera när man har barn med adhd kan vara en utmaning. Har du som förälder dessutom själv adhd, blir det ofta extra krävande. På föräldrars efterfrågan erbjuder vi därför kurser specifikt för föräldrar som har adhd/add i syfte att hitta fungerande strategier baserat på ens eget sätt att fungera.

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Fördjupningen består av tre träffar. Varje träff är 2,5 timme. Träffarna sker i Adhd-centers lokaler.

Praktisk information om kursen

Tider och datum

Träff 1: Fredagen den 6 oktober 09:30-12:00

Träff 2: Fredagen den 13 oktober 09:30-12:00

Träff 3: Fredagen den 20 oktober 09:30-12:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center