Fördjupning: Kommunicera med sin tonåring

  • 2023-04-28

  • 9 - 12

  • Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Syftet med denna fördjupning är att förbättra kommunikationen med sin tonåring, stärka relationen och fånga goda stunder. Du kommer att få ta del av flera olika kommunikationssätt och lära dig mer om att bekräfta/validera din tonåring och dig själv i olika situationer. Kunskap om känsloreglering ingår också. Du avslutar med att göra en plan för hur du arbetar vidare på egen hand efter kursen.

Adhd-centers fördjupningar syftar till att fördjupa kunskaper kring strategierna från grundkursen samt att du som förälder ska omsätta teori till praktik.

Under första tillfället fördjupar vi oss i strategin och du gör upp en plan för hur du ska använda strategin hemma närmaste tiden. Vid det andra tillfället följer vi upp hur det har gått, fördjupar oss ytterligare samt planerar för nästa steg.

Denna fördjupning ges som workshop på Rosenlund. Kursen finns även i digitalt format. I workshops som hålls på plats på Adhd-center varvas föreläsningspass med diskussioner och planering utifrån en arbetsbok. Flera fördjupningar är tillgängliga både i digital version och genom träffar på Adhd-center. De digitala insatserna saknar diskussionerna och erfarenhetsutbytet med andra föräldrar.

 

Praktisk information om kursen

Tider och datum

Träff 1: 28 april klockan 09:00-12:00

Träff 2: 12 maj klockan 09:00-12:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center