Fördjupning: Bevara sitt lugn, digital kurs

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara sitt lugn. Många barn har känsloutbrott som försvårar situationerna. Här går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor. Denna kurs ges i digitalt format. Önskar du erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, anmäl dig istället till vår fördjupning på plats.

Adhd-centers fördjupningar syftar till att fördjupa kunskaper kring strategierna från grundkursen samt att du som förälder ska omsätta teori till praktik. Vi fördjupar oss i strategin och du gör upp en plan för hur du ska använda strategin hemma närmaste tiden. Därefter följer vi upp hur det har gått, fördjupar oss ytterligare samt planerar för nästa steg.

De digitala fördjupningarna är uppbyggda utifrån inspelade föreläsningspass som varvas med exempelvis videos med rollspel eller egna övningar att fylla i.

De digitala fördjupningarna saknar diskussionerna och erfarenhetsutbytet med andra föräldrar. Om du önskar detta rekommenderar vi att du anmäler dig till fördjupningen på plats på Adhd-center.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Startdatum: 9 november 2023

Slutdatum: 23 november 2023

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

Anmälan och avbokning

Anmälan till denna kurs öppnar 14 augusti 2023.

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs