För barn 9-12 år: Att leva med adhd – två tonåringar berättar

  • 2023-05-17

  • 15 - 16.30

  • Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

En träff för barn mellan 9–12 år där två tonåringar berättar om hur det är för dem att leva med add respektive adhd. De tar upp egna erfarenheter, styrkor, svårigheter och strategier för att hantera vardagen. Träffen är en och en halv timme lång.

Denna träff riktar sig både till barn mellan 9 och 12 år som har adhd eller add. Vid träffen deltar barnet tillsammans med en förälder. Träffen riktar sig endast till barn som vet om att de har adhd.

Kurstillfällen

Avbokning/återbud:

Om ni har anmält er men inte kan delta i träffen, lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center