Adhd – Grundkurs för föräldrar

  • Adhd-center, Rosenlund

För föräldrar till barn och tonåringar upp till 17 år med adhd/add. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Teori varvas med diskussioner under fem träffar på tre timmar. Kursen hålls uppdelad i olika grupper för adhd och add, samt för föräldrar till barn upp till 12 år respektive föräldrar till tonåringar 13-17 år.

Vår erfarenhet är att alla föräldrar som kommer till oss har nytta av att börja med att gå vår grundkurs. Grundkursen heter STRATEGI och syftar till att ge grundläggande kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär, hur den tar sig uttryck under barndom respektive tonår och vad föräldrar kan göra för att få vardagen att fungera, hantera konflikter och få kunskap om samhällets och skolans stöd.

Vi träffas vid fem lektionstillfällen. Varje tillfälle är tre timmar och leds av en kursledare med en sjukvårdsprofession. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Kursen hålls på Rosenlund.

Kursen riktar sig till dig som har ett barn eller en tonåring med adhd som är inskriven på Adhd-center. Du som vårdnadshavare anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Vårdnadshavare kan även anmäla bonusföräldrar till kursen.

Se PingPong för aktuella datum. Sök efter grundkursen i kurskatalogen och välj rätt version för dig utifrån barnets ålder och diagnos:

  • Adhd – En grundkurs för föräldrar till barn upp till 12 år
  • Add – En grundkurs för föräldrar till barn upp till 12 år
  • Adhd – En grundkurs för föräldrar till tonåringar 13 till 17 år
  • Add – En grundkurs för föräldrar till tonåringar 13 till 17 år

Avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara, kom ihåg att lämna avanmäla dig eller lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center